Vertrouwenscommissie

Er is een vertrouwenscommissie die bestaat uit vijf personen, die al dan niet, een binding hebben met een van de verenigingen. Afhankelijk van de aard van de klacht zal een of meerdere leden van de vertrouwenscommissie in overleg met jou, bepalen hoe hiermee verder wordt omgegaan. 

Om de drempel zo laag mogelijk te maken hebben wij als vertrouwenscommissie besloten om een rechtstreeks emailadres te gaan hanteren.
Dit adres luidt: vertrouwenscommissiearcen@gmail.com
Natuurlijk zijn de leden van de commissie ook op hun eigen adressen bereikbaar voor eventuele vragen en problemen.
 
Onderstaande personen maken deel uit van de vertrouwenscommissie: 

Henny Rheiter;  Aan de Poel 13, 5944 ES Arcen, 077 - 473 24 56, hennie.rheiter@ziggo.nl 
Hans Reutelingsperger; Leeberg 15, 5944 EA Arcen, 06 - 22 80 76 41, hans.reutelingsperger@home.nl  
Jos Peeters;  Leermarkt 11, 5944 BM Arcen, 077 - 473 26 74, josvanarcen@hetnet.nl 
Martien Tönnissen; Derckxweg 1, 5944 BW Arcen, 077 - 473 21 20, mpjtonnissen@kpnplanet.nl 
Jacqueline in ’t Zandt; Lage Lei 96, 5944 CP Arcen, 06 - 48 79 49 65, jacqueline_zandt@hotmail.com 

Taken vertrouwenscommissie: 

  • Luisteren naar klachten van de melder;
  • In overleg met de melder bepalen hoe verder; 
  • Nazorg verlenen;
  • Advies uitbrengen aan de vereniging waar de klacht speelt.  

Hier kun je meer informatie over de vertrouwenscommissie en de opgestelde gedragsregels downloaden.