Lidmaatschap

Nieuwe leden

Nieuwe leden of mensen die interesse hebben om lid te worden van TCA kunnen voor uitgebreide informatie mailen naar leden@tcarcen.nl.

Een nieuw lid dat zich tijdig aanmeld kan tennisles op eigen niveau krijgen. Training is belangrijk om de sport en techniek goed onder de knie te krijgen en om blessures te voorkomen.

Wil je lid worden van TCA? Download dan hier het aanmeldformulier. Stuur het aanmeldingsformulier, inclusief digitale pasfoto, op naar tca.ledenadm@gmail.com.

Tijdelijk lidmaatschap

TCA biedt nu ook de mogelijkheid voor nieuwe leden  om kennis te maken met tennis.
Een tijdelijk lidmaatschap loopt voor 3 maanden , in periodes:

    t/m 17 jaar vanaf 18 jaar
winter: jan-feb-mrt € 15,- € 30,-
voorjaar: apr-mei-jun € 20,- € 40,-
zomer: jul-aug-sep € 20,- € 40,-
najaar: okt-nov-dec € 15,- € 30,-

Een tijdelijk lidmaatschap kan verlengd worden, tot maximaal 2 jaar
Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding vul dan formulier tijdelijke lidmaatschap in en stuur dan ingevuld formulier naar tca.ledenadm@gmail.com.
Bij vragen mail naar leden@tcarcen.nl.

Ledencategorie

Senior: vanaf 1 januari van het jaar waarin men 23 jaar wordt.
Junior+: vanaf 1 januari van het jaar waarin men 16 jaar wordt en op aanvraag.
Jeugdlid: vanaf 15 jaar en jonger.

 

Contributiebedragen 2021

Contributiebedragen per seizoen in €

Lidmaatschap vanaf Jeugdlid Aspirant Junior Junior + Senior Zomerlid Doe Steunend Lid
januari-juni 93,00* 93,00 93,00 88,00 122,00   64,- 15,00
juli 46,50 46,50 50,00 70,00     15,00
augustus 30,00 30,00 35,00 50,00     15,00
september 20,00 20,00 27,50 40,00     15,00
jul-sept           40,00  

* Jeugdleden betalen € 93 per jaar voor ‘alles in één tennis’ (contributie, trainingen, competities e.d.) met twee keer per jaar (1 februari en 1 juni) een incasso van  € 46,50.

Bovendien:

  • Ondersteunende leden betalen € 15,00 per jaar.
  • Bijdrage bij niet opgeven voor activiteiten van de Doe-commissie: € 64,-
  • Senior en junior+ leden van 18-22 jaar zijn verplicht zich op te geven voor kantinedienst en/of baanonderhoud.
  • Junior+ leden van 16 en 17 jaar zijn verplicht zich op te geven voor baanonderhoud; anders betalen ook zij de bijdrage van  € 64,-. Zij mogen geen kantinedienst draaien
  • Leden die zich wel hebben aangemeld, maar niet komen opdagen en geen vervangende werkzaamheden verrichten, betalen 50% van de Doe-bijdrage extra per keer dat dit gebeurt. Dus € 22,- voor de doe en € 10,- boete per keer. Als je dit dus 3x doet betaal je € 96,00

Opzegging van het lidmaatschap

U dient uw lidmaatschap op te zeggen voor 20 januari van het lopende kalenderjaar. Dit kunt u doen bij de ledenadministratie via tca.ledenadm@gmail.com.
Indien u zich na 20 januari afmeldt, worden de kosten die wij verschuldigd zijn aan de KNLTB aan u doorberekend.

Gezinskorting

Vanaf het vierde (thuiswonende) gezinslid geldt een korting op de contributie van 50%. De korting wordt gegeven op de contributie van het jongste gezinslid (en niet op de contributie van degene die als laatste lid wordt). Tevens kan door die gezinnen een aanvraag voor gespreide betaling (per 1 februari en per 1 juni) van de contributie gedaan worden.

Reductie ivm ziekte/blessures

In principe vindt geen restitutie van contributie plaats, maar verrekening met de contributie van het daaropvolgende jaar. Het seizoen loopt in deze regeling van april t/m september, in totaal 6 maanden. Een periode van 2 maanden is altijd eigen risico voor de leden, in verband met dekking bondscontributie. Bij een ziekteperiode van minstens 3 maanden vindt verrekening plaats; het bestuur beoordeelt iedere aanvraag afzonderlijk.

De percentages reductie per seizoen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Ziek

Restitutie

Senior

Junior+

Jeugdlid

3 mnd

1 mnd

16,67%

16,67%

16,67%

4 mnd

2 mnd

33,33%

33,33%

33,33%

5 mnd

3 mnd

50,00%

50,00%

50,00%