Nieuwe Vertrouwenscommissie SVArcen

De samenwerkende verenigingen vinden het belangrijk dat er een loket is waar leden naar toe kunnen stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen, agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij een lid zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Hiervoor is er in 2008 een gezamenlijke vertrouwenscommissie in het leven geroepen. Daarvoor was er overigens al enkele jaren een commissie voor DEV-Arcen actief. De commissie heeft een luisterende, adviserende en ondersteunende taak.

Onlangs hebben de leden van de vertrouwenscommissie aangegeven er mee te stoppen. Na al die jaren vonden ze het goed het stokje over te dragen. Martien Tönissen, Hennie Rheiter-Imming, Hans Reutelingsperger en Jacqueline in ’t Zandt hebben vanaf de start de aangesloten clubs en haar leden van raad en daad voorzien. Ze hebben in die jaren regelmatig hun toegevoegde waarde bewezen. Ontzettend bedankt daarvoor. Het bestuur van SVArcen heeft ze op gepaste wijze bedankt.

We zijn blij te kunnen melden dat we er snel in geslaagd zijn nieuwe, en net zo gemotiveerde, personen te vinden die de commissie gaan bemannen. Ook de nieuwe vertrouwenscommissie bestaat uit 4 personen. Dat zijn Mariska Brauers, Lieke Geurts, Jolien Rheiter, en (vooralsnog) Herman Valckx. Ze zijn voor de diverse clubs en haar leden geen onbekenden. Verderop stellen we ze graag aan je voor.

De commissieleden bespreken binnenkort hoe ze hun rol gaan invullen. Loop je ergens tegenaan waar je de commissieleden voor nodig denkt te hebben, neem dan met één van hen contact op.

Mariska Brauers: 0631 292598 of mariskabrauers@gmail.com
Lieke Geurts: frankenlieke@home.nl
Jolien Rheiter: 0651 081110 of jolienr@hotmail.com
Herman Valckx: 0612 695956 of hermanvalckx62@gmail.com
Om per mail snel en gemakkelijk bereikbaar te zijn heeft de commissie bovendien een eigen mailadres: vertrouwenscommissiearcen@gmail.com.

We wensen de nieuwe commissieleden veel succes en voldoening.

Bestuur SVArcen

Deel via de sociale media: