Aanvraag VOG

Als bestuur van SV Arcen vinden wij het onze plicht zorg te dragen voor een veilig sportklimaat binnen al onze verenigingen , in het bijzonder voor minderjarigen. Daartoe voeren we regels en richtlijnen, die zijn vastgelegd in ons beleid: deze zijn terug te vinden op onze website: http://www.svarcen.nl/upload/files/Getek%20gedragsregels%20%20SVArcen%202016.pdf  

Wij stellen u op de hoogte van ons besluit een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in te voeren voor  vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. Pas dan kunnen wij als SV Arcen uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Dat betekent dat vrijwilligers en betaalde krachten, die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen, getoetst worden op hun verleden op gebied van zorg voor minderjarigen. Omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie en het NOC/NSF het invoeren van de VOG willen bevorderen kan SV Arcen gratis gebruik maken van deze mogelijkheid. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. De meeste vrijwilligers en betaalde krachten, waaraan SV Arcen de VOG vraagt zijn inmiddels geïnformeerd over de aanvraagprocedure en voorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn dan zal het bestuur van de vereniging hier nog informatie over verschaffen. De bedoeling is dat iedereen die in de doelgroep valt, bij aanvang van het seizoen 2016/2017 over een VOG beschikt.

Voor vragen omtrent deze aanvraag kun je terecht bij het bestuur van de vereniging.

Met vriendelijke groet
Het bestuur van SV Arcen

Deel via de sociale media: