DorpOntwikkelingsPlan

Beste Arcenaar!

In opdracht van de Dorpsraad is een werkgroep bezig met het opstellen van een DorpOntwikkelingsPlan (DOP)
Dit wordt een plan voor de toekomst van Arcen, van en voor de inwoners. Alle ideeën, wensen en suggesties zijn daarbij welkom. Ook die van u dus!

Er is inmiddels al gesproken met de senioren, ondernemers en jongeren.

Voor iedereen waar nog niet mee gesproken is, wordt er nog een bijeenkomst georganiseerd.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op
Maandag 13 april 2015 om 19.30 uur in de blokhut van Jong Arcen, Leermarkt 22 in Arcen!

Wij roepen u op aanwezig te zijn en nodigen u dan ook van harte uit.
De toekomst van Arcen gaat u toch ook aan het hart?

Het DOP is een vervolg op de enquête die de Dorpsraad en Stichting Vereniginsleven Arcen onlangs hebben gehouden. De resultaten hiervan zijn in te zien op de website van de Dorpsraad www.dedorpsraadarcen.nl

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn en toch suggesties hebben voor de werkgroep mail deze dan naar onze secretaris: jlgeelen@gmail.com

Eventuele verdere info is te verkrijgen bij Wlll Scheepens: scheepens.helpt@ziggo.nl  of 06-22794577

Wij zien uit naar uw komst!

Werkgroep DOP Arcen,
Jack Geelen, secretaris.


 

Deel via de sociale media: